Устни преводи са необходими и могат да се използват в следните случаи:

  • Официални събития, конференции, презентации.
  • Превод пред нотариус – при изповядване на сделки, например за движимо и недвижимо имущество, при издаване на пълномощни и други нотариално заверени документи. В тези случаи е необходим преводач, одобрен от Министерството на външните работи.
  • Превод при бизнес срещи – при тях преводачът помага за успешната комуникация с чуждестранни партньори. Може да се осъществява и при онлайн срещи през платформи за видео разговори.
  • Съдебни дела и процеси, снемане на показания и при разпити
  • Сватбени събития, частни събития и други тържества: устният превод по време на церемония или друга програма. Преводачът съдейства и за комуникацията между домакини и гости на събитието.
  • Придружаване – когато за чужденци е необходимо осъществяване на контакти, пазаруване, пътуване, откриване на банкови сметки, настаняване и др.

Устните преводи като същност се делят на няколко основни типа:

  • Консекутивен превод – при него преводачът изчаква говорещия. Използва се при провеждане на преговори и семинари.
  • Симултанен превод – осъществява се едновременно с говоренето, обикновено от кабина и с използване на специализирана техника. Осъществява се от екип от двама преводачи.
  • Превод „на ухо“ – за до две лица. При него не е необходима техника, защото преводачът е физически непосредствено до лицето, на което се превежда.

Устните преводи се таксуват на час заетост, тоест взима се предвид времето, в което преводачът е ангажиран, а не конкретно времето, в което е превеждал.