Осигуряваме услуги по редакция при необходимост от проверка на превод, ако е необходимо подобряване на стил или ако е нужно да се преформулира даден текст. Разполагаме с опитни редактори, които, при спазване на всички норми на езика, ще приспособят текста според изискванията Ви.

Услугата редакция включва работа върху смисъла и съдържанието, структурата и терминологията, стила и звученето на текста. Осъществява се разглеждане на коректността на данни и цифри, проверка за липса на пропуски, граматически и лексикални характеристики, правопис и пунктуация и други. При нужда се извършват корекции по форматирането и придаване на завършен вид съобразно целта на превода.