Третата стъпка

Проверка на готовия превод

Готовият превод се предава за редакция на смисъла, пълнотата и стила на текста. Следим за отсъствие на пропуснати елементи, за точно предаване на лични имена и данни, адреси и точно описание на атрибутите на всеки документ - ако са налични подписи, печати, стикери и др. Проверява се за точност в записа на цифри и данни в точния формат на съответния език. При необходимост и неясноти ще се консултираме и с Вас - при елементи от текста, които не могат да бъдат разчетени и други ситуации от този тип. Едва след потвърждаване на завършеността на превода сме готови да извървим пътя на неговата заверка или легализиране.
следваща стъпка