Втората стъпка

Превод на текста/документа

Възлагаме поръчката на проверен професионален преводач, за когото сме сигурни, че ще изпълни поръчката качествено и в срок. При по-големи обеми разпределяме текстовете на екип от преводачи. Задачата на преводача е да предаде точно пълния смисъл и стила на текста, всички специализирани термини и всички графични елементи от оригиналния документ. При нужда подпомагаме преводача с наличните езикови ресурси и поддържаме комуникация и с него, и с клиента, при изникнали въпроси и нужда от изясняване на елементи от превода.
следваща стъпка