Първата стъпка

Поръчка на превод

Можете да направите поръчка за писмен или устен превод или легализация на документи, като ги изпратите по куриер, по имейл, през формуляра за поръчка или на място. След това разглеждаме текста, за да вникнем в естеството му: анализираме документа или текста и обсъждаме Вашите изисквания. При необходимост извършваме технически операции, като например: сканиране, конвертиране в друг формат, разчитане на ръкописи и други. Свързваме се отново с Вас, за да ви запознаем с офертата си за различни начини и срокове на изпълнение. Когато изберете най-подходящия за Вас вариант от предложените и след изричното Ви потвърждение започваме работа по вашата поръчка и пристъпваме към превод.
следваща стъпка