Последната стъпка

Получаване на готовия превод

Готовият превод с официална заверка или след легализация е готов за получаване. Можем да Ви го изпратим по куриер, можете да го получите и на място. Заплащането на извършената услуга по превод, а когато е необходимо - и легализация, се извършва по банков път. Във всеки случай, когато текстът не е необходимо да се разпечатва на фирмена бланка, а ще се използва в електронен вид, можете да го получите по електронна поща на посочен от Вас адрес.


Изпратете текста или документа, който е необходимо да се преведе, като натиснете бутона по-долу.

Поръчка на превод