Осъществяваме писмени преводи от български език на няколко европейски езика и обратно, както и от чужд на чужд език в различни комбинации. Преводите се извършват от одобрени и сертифицирани преводачи с право да подписват официални преводи, които работят професионално и предоставят безупречно качество на преводите. Разполагаме със специалисти в различни тематики, така че ако текстът е от икономическо, правно, техническо и медицинско естество, преводът ще бъде осъществен от специалист в областта.

Осъществяваме преводи както на корпоративни, така и на лични документи. Имаме богат опит с фирмена документация от типа на договори, регистрационни и отчетни документи, както и с документи, издадени от държавни и общински власти. В резултат можете да очаквате превод, надлежно оформен и подготвен за употреба, където е необходимо. При тестове с големи обеми осигуряваме екип от преводачи и редактори. Така можем да предоставим оптимални срокове за завършване на преводите. Това ни дава възможност да Ви представим ценова политика с максимална гъвкавост по отношение на необходимия Ви срок за изпълнение и предвид сложността на Вашия текст.