Персонализирани срокове

Сроковете за изпълнение на превод на документи зависят от множество фактори, свързани с обема и естеството на документа. Взимат се предвид сложността на всеки текст и терминологичната специфика, както и стилистичните изисквания за текста. От съществено значение е на какъв носител е документът – дали става въпрос за електронен текстов формат или документи, сканирани като изображение, когато е необходимо допълнително време за обработка на текста преди започване на превода. Обемът на текста е определящ за необходимия брой използвани преводачи – един преводач винаги има ограничения за това колко преводни страници може да завърши качествено за ден. За по-големи обеми се сформира екип от преводачи, а след това преводът се разглежда и от редактор, за да се избегнат терминологични разминавания и технически неточности. Разпределянето по този начин усложнява работата и удължава времето за редакция, проверка и окомплектовка на преводите.

Като стандарт, сроковете за изпълнение на поръчки, които предлагаме, се следните:

    • обикновена поръчка – срок за изпълнение 2 раб. дни за до 5 преводни страници;
    • бърза поръчка – срок за изпълнение 1 раб. ден за до 5 преводни страници;
    • експресна поръчка – по договаряне в зависимост от комбинацията езици и обема на текста

По отношение на легализацията на документи, сроковете пряко зависят от естеството на документа, от коя държава и от коя институция е издаден и къде ще е необходимо да се използва. Съобразяваме се със сроковете за осъществяване на заверки от различните институции, като за някои типове документи легализацията се извършва от повече от един общински или държавен орган.