Услугите ни по писмени и устни преводи и легализация на документи винаги се характеризират с най-високо качество. Ние осигуряваме единство на всички градивни елементи на процеса, който е необходимо да се осъществи, за да получите консултация, превод, и когато е необходимо – и официално заверяване на документите Ви. Нашите клиенти са най-добрият показател за пълнотата и съдържанието на услугите ни.

Преводите се осъществяват от професионални преводачи, за които дълбокото познаване на езика са основа, изградена с обучение, много труд и експертен опит. Към тях се надграждат познания по специализирани тематики, езиков усет и богата обща култура. Нашите преводачи гарантират поверителността и неразпространението на съдържащата се в документите за превод информация.

Съобразявайки конкретните изисквания и инструкции на клиентите си, поддържаме високото качество на услугите си. Така ще можете да се възползвате от нашия натрупан опит и този на професионалните ни преводачи и редактори, владеещи изискваната терминология. Ние запазваме високо качество на услугите си по превод и легализация и при изпълнението на поръчки за кратки срокове. Разполагаме и с необходимите ресурси да се завършваме успешно големи проекти. Работим с разнообразие от файлови формати, като предоставяме възможност за избор в какъв формат да бъде получен един готов превод. На клиентите си предаваме преводи, готови за печат.