Медицински и технически преводи

При превода на високоспециализирани медицински и технически текстове се изисква най-високо ниво на професионализъм и точност. Преводът на медицински документи е с особена значимост и изисква изключително високо ниво на прецизност и точност. Преводите на медицински текстове са от съществена важност при комуникацията между здравни служители от различни страни, между регулаторни органи и лечебни заведения. Преводачите, специалисти в медицинските преводи, често са обучени лекари, хора, завършили медицина, с отлични познания по двата езика – майчин и чужд. Работим с преводачи с обширен опит в превода на медицински документи и запознати с всички новости и специфики в терминологията. При необходимост се допитваме до лекари заради необходимото особено внимание по отношение на всеки детайл, особено в случаите на нужда от лечение в чужбина или при връщане от такова. Превод на медицински текстове е необходим и на фармацевтични компании, организации за клинични изследвания, производители на медицински и хирургически изделия, биотехнологични компании и организации в здравеопазването.

Техническите и научни преводи също са преводи, изискващи задълбочена специализация поради сложността на този тип текстове и използването на специфична терминология. Това е специфична сфера на превода, която изисква преводачът, освен богати езикови знания, да е добре запознат с терминологията, използвана в дадената индустрия, и да разбира съдържанието на текста. Техническите и научни преводи засягат конкретна област и стилът на превода се отличава по степента на прецизност: всеки един терминологичен израз в техническите и научни преводи има специфично значение, което трябва да бъде предадено точно. Налага се разбиране на обозначения, съкращения и абревиатури, ориентация в мерни единици. Преводът на инструкции за употреба на хардуер и софтуер също изисква езикова и професионална компетентност. Характеристиките на тези технически преводи отново включват необходимостта от най-точно описание на технологичните процеси, компетентен превод на конкретни термини и спазване на подходящ стил на представяне.

Свържете се с нас при необходимост от превод на следните типове медицински и технически текстове:

Видове медицински и технически документи

 • Епикризи
 • Изследвания
 • Лабораторни анализи
 • Амбулаторни листове
 • Болнични листове
 • Направления
 • Решения на ТЕЛК
 • Рецепти
 • Описания и указания за употреба на лекарствени продукти
 • Инструкции за употреба на медицински уреди
 • Медицински статии и литература
 • Технически инструкции
 • Ръководства за употреба
 • Описания на системи
 • Практически указания
 • Обучения на персонал
 • Внедряване на техника
 • Спецификации
 • Патенти
 • Стандарти
 • Придружаваща документация за машини и оборудване
 • Научно-техническа литература
 • Нормативна документация
 • Авиация
 • Автоматизация и роботика
 • Автомобилни технологии
 • Енергийни технологии
 • Железопътен транспорт
 • Инженерна наука
 • Компютърни науки
 • Машиностроене
 • Механика
 • Нефтодобив
 • Селско стопанство
 • Строителство