Четвъртата стъпка

Заверка и легализация

Готовият превод е готов за заверяване и оформяне като официален превод или преминаване на процедура по легализация. В първия случай преводът се отпечатва на фирмена бланка, подписва се от оторизирания преводач на всяка страница, а на последната се включва и лична декларация от преводача, който удостоверява верността на превода. В края на текста отново се полага подпис на преводача. Поставят се фирмени печати и преводът се скачва в неделим вид с оригиналния документ. За случаите, в които е необходима легализация, преводът се представя и входира за заверяване в съответната общинска или държавна институция. След като процесът приключи, можете да получите готовия превод.
следваща стъпка