Нашите услуги

Устни и писмени преводи, легализация.

Предлагаме Ви широка гама от професионалните преводачески услуги, от които може да се нуждаете.
Какво можете да очаквате?

Професионални услуги по превод и легализация

Предлагаме всички услуги по превод и заверка на документи, правни, медицински и технически текстове. Извършваме легализация на документи от чужбина и от България. Ето специалното при нас:

Често задавани въпроси

Официалният превод е превод, извършен от преводач, отговарящ на изискванията на и регистриран в дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Преводачът, който извършва превода, отговаря за верността на направения от него официален превод, съгласно изискванията на закона. В края на превода задължително се поставя декларация на преводача, в която се описва вида на документа и неговите атрибути, заедно със всички направени заверки и удостоверявания върху него, броя на страниците, трите имена на преводача и неговия подпис.

Официалният превод е отпечатан на фирмена бланка на преводаческата агенция. Всички страници на превода се номерират, подписват се от преводача и се подпечатват с фирмения печат, като последната страница от превода завършва с декларацията на преводача за верността на превода.

Вижте още за официалните преводи тук: Официален превод и заверка.

Легализираният превод представлява превод от оторизиран (т.нар. заклет) преводач, преминал през надлежна процедура по легализация от съответните областни или държавни органи. Необходим е, когато се отнася за документи от/или за чужбина, които трябва да произведат действие в съответната страна. Препоръчително е да се направи предварително консултация с институцията, пред която е необходимо да представите документите — дали ѝ е достатъчен официален превод от преводаческа агенция или изисква документите да са легализирани.

Легализацията на официален превод е сложна процедура, различна в зависимост дали документът е издаден в България и е предназначен за чужбина или е издаден в чужда държава и е предназначен да послужи у нас. В първия случай тя се извършва от компетентните власти, а във втория е необходимо подписът на преводач с право да извършва преводи е необходимо да е нотариално заверен.

За да придобие право да подписва преводи, които ще послужат пред общински и държавни институции, един преводач преминава през процедура на одобрение и регистрация от дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Необходимо е да представи документи, с които да докаже нивото на владеене на съответния чужд език. Изисква се и нотариално заверена декларация, че преводачът ще извършва преводи от и на съответния език и че му е известна наказателната отговорност, която носи по закон. Представя се и спесимен на подписа на преводача. Едва след одобрение и регистрация по тази процедура преводачите имат право да заверяват с подписа си преводите, извършени от тях.

Така се гарантира най-високо качество на направения превод. Вижте още тук: Качество на превода.

Сроковете за превод зависят едновременно от множество фактори:

  • Езика, от и на който се превежда
  • Сложността на текста
  • Наличието на таблици, графики, изображения и др.

Сроковете за легализация след извършване на превод се определят от органите и институциите, които извършват легализацията - различни при различните видове документи.

Повече за сроковете за превод и легализация можете да прочетете тук: Персонализирани срокове

Цената на превода се определя въз основа на:

  • езика, на който или от който ще се извършва преводът - колкото по-рядък е езикът, толкова по-скъп е преводът.
  • сложността на текста - текстовете със специализирана терминология отнемат повече време
  • обема на текста и срока за изпълнение - преводът може да е обикновен, бърз, или експресен.

Обикновено заплащането се формира на базата на страница от готовия текст, като стандартно една страница съдържа 1800 символа с интервалите.

Прочетете повече за цените на преводите тук: Конкурентни цени.

Цената за легализация се базира на няколко фактора:

  • срока за изпълнение — дали поръчката е експресна, бърза или обикновена
  • броят на институциите, в които е необходимо да бъде заверен даден документ

Таксите за легализация на документи са определени съгласно тарифите на Министерството на правосъдиетоНационалния център за информация и документация (НАЦИД)Министерството на външните работи — Дирекция „Консулски отношения“, и областните администрации в Република България.

Когато се касае за легализация на документ от чужбина, който трябва да послужи в България, цената включва:

  • нотариална такса за заверка на превод
  • лично явяване на преводач пред нотариус за удостоверяване на подпис

Вижте още за процеса на легализация тук: Легализация на документи.

Готови ли сте да започнете?

Нашите професионални преводачи са специалисти с опит в писмените и устните преводи.
Поръчка на превод